Connexió amb els arbres i bany de bosc

Amb aquesta activitat es preten oferir una visió més holística del que han representat i simbolitzat els arbres  en les diferents cultures.També descriu els beneficis personals i físics que obtenim de la interacció amb els arbres.

 

Practiquem  el Shinrin-Yoku o "bany de bosc", entrant al bosc amb una actitud meditativa, guiant-nos pels sentits....Els arbres ens ajuden a establir el contacte amb el poder de la natura. Els arbres ens donen les eines per sanar-nos, relaxar-nos, enfortir-nos i carregar-nos d’energia vital. Els arbres ens ajuden a enfortir el sistema ment-cos-esperit. Només cal obrir-se a l’experiència.

 

 

With this activity, we aim to offer a more holistic vision of what the trees and cultures have represented and symbolized in. It also describes the personal and physical benefits that we obtain from the interaction with trees.

 

We practice the Shinrin-Yoku or "forest bath", entering the forest with a meditative attitude, guiding us through the senses ... The trees help us to establish contact with the power of nature. Trees give us the tools to heal us, relax, strengthen us and load ourselves with vital energy. Trees help us strengthen the mind-body-spirit system. You just need to open up to the experience.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Sandra Romeu García