L'Espiadimonis

L’espiadimonis és un projecte divulgatiu i de caire naturalístic i conservacionista.

 

La iniciativa pretén conservar i “educar en verd”, així com satisfer les necessitats de contacte amb la natura de la població urbana a través de seminaris, passejades a la natura i al bosc i a través del canal de YouTube "Busca'm al bosc". És el que és coneix com la "tercera dimensió del bosc" (Gordi, 2011).

 

Divulgar, protegir, cuidar i ensenyar la natura....Formar i conscienciar en el respecte i l'observació del medi ambient. La fita és fomentar el contacte directe amb la natura, cultivant les emocions i la sensibilitat que aquesta ens desperta; difondre els valors tangibles i intangibles que ens ofereix la natura, des de la vessant naturalística tot incorporant la part emocional i espiritual, per tal de d'obtenir benestar i beneficis físics gràcies a aquesta interacció. 

 

"La Terra i tot el que comprèn, és el nostre espai de vida, recer i cura; la sentim com un organisme viu, del qual els humans en formem part. El contacte amb la natura és la base de l’amor per la Terra, una actitud vital per generar i transmetre coneixements que ens ajudin a portar vides sostenibles i amb futur per a les properes generacions” (Freire, 2011).

 

L’espiadimonis es un proyecto divulgativo, naturalístico y conservacionista que nace a raíz de la reinvención personal y profesional de una bióloga enamorada de la naturaleza. La iniciativa pretende conservar i “educar en verde” e intenta satisfacer las necesidades de contacto con la naturaleza de la población urbana a través de cursos y seminarios en el aula o en elentorno cercano incluso a través del canal de YouTube "Busca'm al bosc". Es lo que se conoce como la "tercera dimensión del bosque" (Gordi, 2011).

 

Divulgar, proteger, cuidar i enseñar acerca de la naturaleza....Formar y concienciar en el respeto y la observación del medio ambiente. El propósito es fomentar el contacto directo con la naturaleza, cultivando las emociones y la sensibilidad,difundir los valores tangibles e intangibles presentes en ella, desde la vertiente naturalística e incorporando la parte emocional y espiritual, obteniendo bienestar y beneficios físicos gracias a esta interación.

 

L'espiadimonis is a conservationist project that was born as a result of the personal and professional reinvention of a biologist in love with nature. The initiative aims to conserve and "educate in green" and tries to meet the needs of contact with the nature of the urban population through courses and seminars in the classroom or in the nearby environment including through the YouTube channel "Busca'm al bosc" " It is what is known as the "third dimension of the forest" (Gordi, 2011)

Disclose, protect, care and teach about nature .... Form and raise awareness in respect and observation of the environment. The purpose is to encourage direct contact with nature, cultivating emotions and sensitivity, spread the tangible and intangible values ​​present in it, from the naturalistic side and incorporating the emotional and spiritual, obtaining wellbeing and physical benefits through this interaction.

 

© Sandra Romeu García
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Sandra Romeu García